Cattery Calvencade Cats

Siamezen en Oosters kortharen

kikker

Een kitten uit Eur.Gr.Int.Ch. Silver Fox' Zodiac

het muziekstuk dat hij hier speelt heet kitten at play.

Sweet Cats Want2Have

Sweet Cats Want2Have als kitten en op 3 jarige leeftijd.

De seal point

De seal point heeft een seal bruine point kleur. Vaak ziet men op tenstoonstellingen een diep zwarte point kleur. Eigenlijk een 'fout'. Het lichaam moet licht bruin (beige) zijn zonder heup en buik vlekken. Spotjes op de rug gelden als fout. Het contrast tussen point- en lichaamskleur moet duidelijk zichtbaar blijven.

Voor veel mensen is deze kleur de herkenbare kleur van de siamees.

 

Ons E-mail adres: Calvencade Cats

Created by Klaas van der Heide �1999

Last update:13/08/09
Contact the Webmaster

 backhome